Kereső

Tanszékünk 2014. április 16-án megrendezett Tudományos Diákköri Konferenciájára négy régészhallgató nevezett be pályamunkájával. A négy régészhallgató TDK-dolgozatának témavezetői/opponensi véleményezése, valamint az előadásának értékelése alapján a zsűribizottság (B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Wolf Mária) döntése értelmében a következő eredmények születtek:

1. Kujáni Yvett: Női és gyermekviseleti elemek egy 4–5. századi dél-alföldi temetőben. Az amulettek jelentősége a paleopatológia tükrében
Témavezető: Vörös Gabriella – Marcsik Antónia
1. Vadász Emese: A támadófegyverzet változása a középkorban. A hosszúkard és kialakulása
Témavezető: Wolf Mária
2. Piros Réka Ágnes: Késő császárkori és kora népvándorlás kori lószerszámok a Kárpát-medencéből
Témavezető: B. Tóth Ágnes
3. Nagy Balázs: A Makó – Igási járandó 32. és 33. lelőhely újkori leletanyagának értékelése és helytörténeti vonatkozásai
Témavezető: Kulcsár Valéria
 
 
A bizottság döntése alapján mind a négy hallgató dolgozata továbbjutott a 2015-ös tavaszi OTDK-ra!