Kereső

Tanszékünk 2015. november 19-én megrendezett Tudományos Diákköri Konferenciájára hét régészhallgató nevezett be pályamunkájával. A hét régészhallgató TDK-dolgozatának témavezetői/opponensi véleményezése, valamint az előadásának értékelése alapján a zsűribizottság (Vörös Gabriella, Felföldi Szabolcs, Sóskúti Kornél) döntése értelmében a következő eredmények születtek

1. Soós Rita: Egy 19. században feltárt honfoglalás kori temető elemzése az új kutatási eredmények tükrében. Piliny–Leshegy
Témavezető: Révész László
2. Andrási Réka: A 10–11. századi fülesgombok tipokronológiája Hajdú-Bihar megye és Rétköz területén. Újabb adatok a honfoglalás kori viselet kérdéséhez
Témavezető: Révész László
2. Tihanyi Balázs: A honfoglalás kori íjak és íjászsírok problémakörének újabb megközelítése
Témavezető: Révész László – Pálfi György
3. Mészáros Boglárka: Fibulák és öltözetek az 5. század második felében néhány Kárpát-medencei fibulatípus alapján (Léva-Perse, Bakodpuszta, Letkés típus)
Témavezető: B. Tóth Ágnes
4.  Majdán Mira: Déli hatások a korai vaskorban Dél-Pannónia területén
Témavezető: Kulcsár Valéria
4.  Samu Anita: Sírrablási módok vizsgálata három kiskundorozsmai avar temetőben
Témavezető: B. Tóth Ágnes – Szalontai Csaba
5.  Takács Richárd: 10–11. századi mellkeresztek a Kárpát-medencében
Témavezető: Révész László
 
A bizottság döntése alapján az első négy hallgató dolgozata jutott tovább a  2015-ös tavaszi OTDK-ra!