Kereső

Acta Universitatis Szegediensis, Acta Iuvenum, Sectio Archaeologica

2013 májusában megjelent tanszékünk új folyóiratának, az Acta Universitatis Szegediensis, Acta Iuvenum, Sectio Archaeologicának az első száma. Célunk, hogy a tehetséges, főként OTDK-án résztvevő diákjainknak publikálási lehetőséget biztosítsunk e periodika által. Terveink szerint az Acta Iuvenum kétévente jelenik majd meg, és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon résztvevő hallgatóink pályamunkáiból készült tanulmányokat jelentetjük meg. A folyóirat alapító szerkesztőbizottsága: B. Tóth Ágnes, Felföldi Szabolcs, Kulcsár Valéria, Pintér-Nagy Katalin, Révész László, Takács Melinda, Vörös Gabriella, Wolf Mária.

Az első kötetünk a 2013 áprilisában megrendezett XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián részt vett hét hallgatónk színvonalas munkáit tartalmazza (Főszerkesztő: Révész László; Szerkesztők: Pintér-Nagy Katalin – Takács Melinda)

 

A második kötetünk a 2015 áprilisában megrendezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián részt vett nyolc hallgatónk színvonalas munkáit tartalmazza (Főszerkesztő: Révész László; Szerkesztők: Bíró Gyöngyvér – Pintér-Nagy Katalin – Takács Melinda):