Kereső

Paleolitikum

1.”Abszolút” és relatív kronológiai módszerek a negyedidőszakban (C-14-től TL-ig, gerinces paleontológiától a dendróig)

2. Kőeszköz-készítési technológiák a közép-európai őskőkorban (alsó-paleolit kavicsmegmunkálástól a felső-paleolit, sőt későbbi pengés iparokig)

3. Lelőhely-típusok és topográfiai jellemzőik a Kárpát medencében (édesvízi mészkő-medencék, barlangi és plató helyzetű lelőhelyek, vadásztáborok a Duna menti teraszokon, műhelytelepek, stb.)

4. Csont megmunkálás az alsó-paleolitikumtól a jégkor végéig (Közép-európai kitekintéssel)

5. A neandervölgyi és az anatómiailag modern ember régészeti iparainak jellemzői

 

Neolitikum és rézkor

1. A Kárpát-medencei fémművesség kezdetei: a réz és az arany megjelenése, használata és társadalmi hatása a kezdetektől a rézkor végéig

2. Temetkezési szokások, hitvilág és ezek változása az újkőkor és a rézkor folyamán

3. A Kárpát-medence újkőkori korszakai, kultúrái, azok elterjedési területe és főbb jellemzői

4. A Kárpát-medencei rézkor korszakai, kultúrái, azok elterjedési területe és főbb jellemzői

5. A Kárpát-medencét ért külső hatások (kulturális diffúzió és népességmozgások) szerepe a rézkor végéig

6. A Kárpát-medence gazdasági és anyagi kultúrájának (állattenyésztés, földművelés, kerámia) fejlődése, változásai a rézkor végéig

 

Bronzkor

1. A kora bronzkori fémműves technika megjelenése a Kárpát-medencében (nyersanyaglelőhelyek, anyagvizsgálatok, fémműves technika, fémmegmunkálásra utaló leletek, a kora bronzkori kultúrák jellegzetes tárgytípusai)

2. A migráció és innováció problémaköre a bronzkorban

3. Alapvető életmódváltozás a bonzkorban: a tellek megjelenése (kialakulásuk a Nagyrév-kultúrában, Tószeg-Laposhalom jelentősége a magyarországi bronzkor kronológiája szempontjából, a középső bronzkori tell-kultúrák K-Magyaroszágon)

4. Az életmódban és a temetkezési szokásokban bekövetkezett legfontosabb változások a halomsíros kultúra időszakában. A helyi középső bronzkori őslakosság szerepe a változásokban, a koszideri korszak (mint előzmény) jellemzése

5. A bronzművesség kiteljesedése a középső és a késő bronzkorban (fontosabb kincslelet horizontok, új tárgytípusok, a kincsek értelmezésének lehetőségei és problémái, a késő bronzkori fémműves központok kialakulása)

 

Vaskor

1. Írott források a Kárpát-medence vaskori népeinek történetéről (összeurópai kitekintéssel)

2. A vas felfedezése, elterjedése és társadalmi hatása Európában (ezen belül a Kárpát-medencében)

3. A Kárpát-medencei vaskor korszakai, kronológiája, kultúrái, néven ismert népei. Szomszédos kultúrák, népek

4. A Kárpát-medencei vaskori népek temetési rítusa, hitvilága és művészete

5. Az Alföld anyagi kultúrájának fejlődése a vaskorban (kerámia, fémművesség)