Kereső

Időpont

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8:00

Múzeumi gyakorlat Pintér-Nagy; MA; 2. terem /

Német szakirodalom szem. Piros; BA; 1. terem

Szarmata szem. Kulcsár; BA 3. évf.; 2. terem /

Közgyűjteményi ismeretek szem. Pintér-Nagy; BA 1-3. évf.; Pince

Közgyűjteményi ismeretek szem. Pintér-Nagy; BA 1-3. évf.; 2. terem / Forrásolvasás szem. Ábrahám; MA; 1. terem

Honfoglalás kori temetők szem. Révész; MA; 2. terem

 

8:30

 

9:00

 

9:30

 

10:00

Bevezetés a népvándorláskorba ea. Felföldi–Pintér-Nagy; BA 1. évf..; 3. terem / Neolitikum-rézkor szem. Paluch; BA 2-3. évf.; 2. terem

Szarmata aism. Kulcsár–Vörös BA 2-3. évf.; 1. terem / Bevezetés a steppetörténetbe szem. Felföldi–Pintér-Nagy; MA; 2. terem

Langobárdok a Kárpát-medencében ea. B. Tóth; MA; 2. terem / Közgyűjteményi ismeretek szem. Nagy; BA 1-3. évf.; 1. terem

Árpád-kor aism. Wolf; BA 2-3. évf.; 3. terem / Templom körüli temetők ea. Hatházi; MA; 2. terem

 

10:30

 

11:00

 

11:30

 

12:00

Neolitikum-rézkor ea. Paluch; BA 2-3. évf.; 2. terem /

Közgyűjteményi ismeretek szem. Pintér-Nagy; BA 1-3. évf.; Pince

Avar kor keleti elemei szem. Felföldi; MA; 2. terem / Antropológia Marcsik; BA 2-3. évf.; 3. terem

Árpád-kor ea.  Wolf; BA 2-3. évf.; 3. terem / Honfoglalás kori temetők ea. Révész; MA; 2. terem

Bevezetés az archaeometriába ea. Berta BA 3. évf.; 3. terem

 

12:30

 

13:00

 

13:30

 

14:00

Neolitikum-rézkor aism. Paluch; BA 2-3. évf.; 2. terem /

Bevezetés az archaeometriába ea. Tóth; MA; 3. terem

Szarmata ea. Vörös; BA 2-3. évf.; 2. szem. / Kárpát-medence külkapcsolatai a vaskorban ea.  Kulcsár; MA; 1. terem

Árpád-kor szem. Wolf BA2-3. évf.; 3. terem /

Germán hitvilág szem. B.Tóth; MA; 1. terem / Régészeti alapismeretek történészeknek ea. Felföldi–Pintér-Nagy; 2. terem.

 

 

14:30

 

 

15:00

 

 

15:30

 

 

16:00

 

Szarmata szem. Vörös; BA 2. évf.; 2. terem /

Kárpát-medence külkapcsolatai a vaskorban szem.  Kulcsár; MA; 1. terem

A Kárpát-medence kapcsolatrendszere ea. Révész–Kulcsár–Wolf–B. Tóth; PhD hallgatóknak;

 

 

16:30

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

17:30

 

 

 

 

18:00

Bevezetés a római korba ea. Horváth; BA 1 évf.; 2. terem

Bevezetés az őskorba ea. Szilágyi; BA 1. évf.; 2. terem / A steppe vaskori népei és a városi civilizációk szem. Kulcsár; MA; 1. terem

Bevezetés a középkorba ea. Bíró–Lukács; BA 1.évf.; 2. terem.

Szakkönvtárismeret Bíró–Nagy-Mellár 2. szem.

 

18:30

 

19:00

 

19:30

 

20:00

 

 
Rövidítések:
ea. = előadás
szem. = szeminárium
aism. = anyagismeret