Kereső

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 

régész
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű legfeljebb 2018.10.18-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári Pál utca 1/H.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Egyéni éves munkaterv és a régészeti feltárási megbízatások alapján látja el feladatait. A végzett munkáról beszámolási kötelezettsége van éves jelentés formájában. Feladata a megyei hatókörű városi múzeum gyűjtőterületéhez tartozó régészeti feladatok ellátása (elsősorban őskor). Szükség szerint más régészeti korszakok régészeti munkáit is elvégzi a megye egész területén, a vezető régész egyetértésével. Szükség szerint együttműködik a Régészeti osztály valamint a Gyűjteményi Osztály által kialakított közös feladatokban a vezető régész egyetértésével. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos pénzügyi és jogszabályi előírásokat. Gondozza, fejleszti a régészeti gyűjteményt. Folyamatosan végzi a régészeti anyag leltározását, nyilvántartását, a nyilvántartásban előírt naplók (gyarapodási napló, mozgatási napló, kölcsönzési napló, szekrénykataszter) vezetését.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
Egyetem, régészet szak, őskor specializáció,
Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 6 § (3) alapján megfelelő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2015/3 , valamint a munkakör megnevezését: régész.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.romer.hu - 2015. november 3.