Kereső

A konferencián részt vett hat régészhallgató TDK-dolgozatának témavezetői/opponensi véleményezése, valamint az előadásának értékelése alapján a zsűribizottság (B. Tóth Ágnes, Lajkó Orsolya, Felföldi Szabolcs) döntése értelmében a következő eredmények születtek:

 1. Osváth Zsófia: Néhány magyarországi vaskori üveggyöngy archeometriai vizsgálata
  Témavezető: Kulcsár Valéria 
 2. Rácz Rita: Az övcsüngős női sírok amulettjei a pannoniai langobard kori temetőkben
  Témavezető: B. Tóth Ágnes 
 3. Walter Dorottya: Sándorfalva–Eperjes késő szarmata település csillámos anyaggal soványított kerámia anyagának elemzése
  Témavezető: Vörös Gabriella 
 4. Oláh Irma: Adatok Békés megye Árpád-kor településtörténetéhez, temetők és telepek
  Témavezető: Wolf Mária 
 5. Molnár Karola: Kecskemét-Nagykőrösi utca 7–9. lelőhely kútjainak vizsgálata. Adatok a középkori-kora újkori kutak vizsgálatához
  Témavezető: Wolf Mária
 6.   Pórszász Anna: Érmék tanulságai az Észak-Magyarországi temetőkben a 10. században
  Témavezető: Révész László

A bizottság döntése alapján mind a hat hallgató dolgozata továbbjutott a 2017-es tavaszi OTDK-ra.