Kereső


Gyűjteményünk 13 Kárpát-medencén kívüli és 59 Kárpát-medencei lelőhely leleteit tartalmazza. Tanszékünk régészeti gyűjteményének anyaga a paleolitikumtól a későközépkorig szinte az összes korszakot, kultúrát reprezentálja.

 

A gyűjtemény Kárpát-medencén kívüli lelőhelyei
    Abbeville
    Bari
    Firenze
    Itália
    Karanovo
    La Micoque
    Mougharet-el-Quad
    Rosskopf
    Sesklo
    Spiennes
    Tabun
    Théra
    Tirünsz

A gyűjtemény Kárpát-medencei lelőhelyei
    Árpás
    Balatonboglár
    Batina
    Békés–Décseri kert
    Békés–Povád
    Békéscsaba–Fényes
    Békéscsaba–Kastélytemető
    Bodrogkeresztúr
    Börcs
    Budapest–Óbuda (Aquincum)
    Budapest–Újpest, vasúti híd
    Carnuntum
    Dombegyháza
    Dunaföldvár
    Erősd
    Esztergom
    Gyoma
    Győr–Homokgödör
    Győr–Kálvária
    Hartapuszta
    Hódmezővásárhely–Szárazér-dűlő
    Hódmezővásárhely – Kopáncs, Kökénydomb
    Hódmezővásárhely – Kopáncs, Zsoldos tanya
    Hódmezővásáhely – Puszta, Fehértó-part, Ficsér-dűlő
    Kisapostag
    Kiskunmajsa
    Kiszombor – Téglaégető
    Magyarbodza/Szitabodza 
    Magyarcsanád – Bökény
    Magyarcsanád – Talógy
    Makó
    Marosgezse
    Medgyesháza–Nagykamarási út
    Mehádia
    Nagykamarás
    Nagykamarás – Bánkút
    Nagyszénás
    Orosháza
    Ószentiván
    Ószőny
    Szarvas – Szappanos
    Szeged
    Szeleta
    Szőreg – Pávó féle téglagyár
    Tata
    Tibiscum
    Tiszaug
    Tihany  Újlakidomb
    Tikos – Demeterkút
    Tompa
    Tordos
    Tótkomlós
    Újszentiván
    Vál
    Vésztő
    Viss
    Zengővárkony
    Zsadány